Warszawa/Prof. Michał Zasada ponownie wybrany na rektora SGGW

Dotychczasowy rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. Michał Zasada został w czwartek wybrany na to stanowisko na kolejną kadencję. Rozpocznie się ona 1 września br. i potrwa do 2028 r.

Wyboru dokonało Kolegium Elektorów SGGW złożone z przedstawicieli wszystkich grup społeczności akademickiej. Spośród 187 uprawnionych – na prof. Zasadę zagłosowało ponad 170.

Michał J. Zasada (ur. 1969 r. we Wrocławiu) jest profesorem nauk leśnych (jego specjalności to dendrometria, nauka o produkcyjności lasu, urządzanie lasu).

SGGW to jego macierzysta uczelnia. W 1993 r. ukończył studia na Wydziale Leśnym, uzyskując tytuł magistra inżyniera leśnictwa. Stopień doktora nauk leśnych uzyskał w 1998 r., doktora habilitowanego – w 2008 r., a tytuł profesora nauk leśnych w 2014 r. Był m.in. dziekanem Wydziału Leśnego (2008-2012), prodziekanem ds. dydaktyki (2005-2008), prodziekanem ds. nauki (2012-2016), profesorem nadzwyczajnym w Samodzielnej Pracowni Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu (od 2010 r.) i jej kierownikiem.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach z dziedziny dendrometrii (nauka zajmująca się metodami pomiaru drzew i drzewostanów), nauki o produkcyjności lasu i urządzania lasu, szczególnie modelowania wzrostu drzew i drzewostanów, nowoczesnych metod pomiaru lasu i zastosowania systemów wspomagania decyzji w planowaniu gospodarki leśnej. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, w tym ponad 50 w czasopismach z Impact Factor.

W latach 2001-2004 odbył staż podoktorski w D.B. Warnell School of Forest and Natural Resources w University of Georgia w USA, zajmując się głównie modelowaniem wpływu zmian w gospodarce i środowisku na zmianę zasobów leśnych. W latach 2004-2012 zajmował stanowisko adjunct assistant professor w University of Georgia.

Był członkiem Naukowego Zespołu Doradczego przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych (2009-2011), członkiem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym. Pełnił funkcję audytora finansowego Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI, 2013-2018). Od 2016 r. jest członkiem Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN.

Był m.in. ekspertem w komisji akredytacyjnej oceniającej trzy uniwersytety w Kirgistanie. Wykładał na Kazachskim Uniwersytecie Agrotechnicznym im. S. Seifullina w Astanie i na Gruzińskim Uniwersytecie Rolniczym w Tbilisi oraz prowadził szkolenia z zakresu urządzania lasu dla leśników gruzińskich.

Od 2020 r. jest rektorem SGGW.

Za swoją działalność naukową i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany nagrodami rektora SGGW. W 2015 r. otrzymał Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, a w 2018 – Srebrny Krzyż Zasługi. (PAP)

Nauka w Polsce