Prof. Krzysztof Zaremba ponownie wybrany na rektora PW

Prof. Krzysztof Zaremba został w czwartek ponownie wybrany na rektora Politechniki Warszawskiej. Dotychczasowy rektor był jedynym kandydatem na to stanowisko na kadencję 2024-2028.

Wyboru dokonało Kolegium Elektorów – w sumie 115 osób, wybranych wcześniej przedstawicieli społeczności akademickiej ze wszystkich grup: nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów. Oddano 109 ważnych głosów: za kandydaturą było 93, przeciwko – 16.  

Prof. Krzysztof Zaremba (ur. w 1958 r. w Radomiu) sprawuje funkcję rektora Politechniki Warszawskiej od 2020 r.

Jak czytamy na stronie PW, profesor jest związany z uczelnią od blisko pół wieku – w 1976 r. jako laureat Olimpiady Fizycznej został przyjęty bez egzaminu na Wydział Elektroniki.

Pięć lat później ukończył studia z wyróżnieniem i Nagrodą Specjalną Sekretarza PAN za wybitne wyniki w nauce. W 1990 r. uzyskał stopień doktora (na podstawie rozprawy pt. „Detektor elektronów konwersji z podwójnym obszarem wyładowań do spektrometrii efektu Mössbauera”), a w 2003 r. – doktora habilitowanego (za monografię „Wybrane radiacyjne metody badania składu tkanek i płynów ustrojowych”). Profesorem jest od 2012 r. Przez dwie kadencje (2012-2016 i 2016-2020) był dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Jego zainteresowania badawcze i konstrukcyjne skupiają się na pograniczu elektroniki i fizyki – w obszarze elektroniki jądrowej, głównie konstrukcji detektorów promieniowania i systemów pomiarowych stosowanych w badaniach radiacyjnych. Prof. Zaremba prowadził także badania z inżynierii biomedycznej – początkowo zajmował się medycznymi zastosowaniami rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej, później – technikami obrazowania medycznego, a także zagadnieniami analizy danych w genomice i proteomice.

Prof. Zaremba uczestniczył lub uczestniczy w eksperymentach w CERN (Szwajcaria), CBM w GSI Darmstadt (Niemcy), T2K – Tokai to Kamiokande (Japonia), ICARUS (Włochy), Hyper-Kamiokande (Japonia).

Za osiągnięcia badawcze, techniczne i organizacyjne był nagradzany przez rektora PW (dziesięciokrotnie) i Ministra Edukacji Narodowej. Jest autorem lub współautorem ponad 270 publikacji naukowych. W 1999 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Nowa kadencja rozpocznie się 1 września 2024 roku. (PAP)

Nauka w Polsce