Naukę Polską zastępuje portal Ludzie Nauki

Twoje dane z bazy Nauka Polska stopniowo przenosimy do portalu Ludzie Nauki:

  • Profile naukowców wraz z dorobkiem naukowym przejdą do portalu Ludzie Nauki. Odwiedzaj nasz nowy portal – informujemy na nim o postępie prac. Docelowo, po zalogowaniu na swój profil, będziesz decydować, które z przeniesionych danych na swoim profilu udostępnisz publicznie.
  • Dane prac badawczych, publikacji, konferencji, targów i wystaw również zamieścimy na portalu Ludzie Nauki.
  • Informacje na temat instytucji nauki i szkolnictwa wyższego już teraz znajdziesz w systemie RAD-on. Udostępniamy tam dane o instytucjach naukowych ujętych w wykazie instytucji systemu POL-on. Nie znajdziesz więc tam instytucji, które były wyłącznie w bazie Nauka Polska.

Proces przenoszenia danych będzie trwał do końca roku. Prosimy o cierpliwość i już teraz zapraszamy na nowy portal!

Co teraz z Twoimi danymi?

Na portalu Ludzie Nauki swoje dane z bazy Nauka Polska zobaczysz w ciągu najbliższych miesięcy. Ale przez cały ten czas możesz je uzupełniać i aktualizować. Sprawdź, jak to zrobić.