Mój profil czyli profil naukowca

Po zalogowaniu do portalu Ludzie Nauki zobaczysz Mój profil. To Twój profil naukowca. Profil naukowca jest tworzony automatycznie dla każdego polskiego naukowca. Nie widzisz swojego profilu po zalogowaniu na konto? Przeczytaj, komu tworzymy profile.

Mój profil

W górnym menu znajdziesz sekcje swojego profilu. Sekcje Wizytówka, O mnie, Zatrudnienie oraz Stopnie i tytuły (1) są już dostępne. Nad sekcjami Osiągnięcia, Wydarzenia i Pełnione funkcje (2) jeszcze pracujemy i udostępnimy je później. 

Dane, które zobaczysz w Moim profilu, pochodzą z systemu POL-on. Możesz dodać też własne dane i dopasować profil do siebie.

W prawym górnym rogu (3), na rozwijanej liście pod swoim loginem, zobaczysz Moje konto. Znajdziesz tam ustawienia swojego konta. Na dole listy jest opcja Wyloguj.

Widok Mojego profilu. Na górze zielony pasek z menu, który ułatwia poruszanie się po sekcjach. Poniżej wizytówka z miejscem na zdjęcie i przyciskiem: Dodaj zdjęcie. Wizytówkę zdobi grafika symbolizująca dyscyplinę nauki medyczne: na zielonym tle białe kilka białych stetoskopów. Na wizytówce tekst: Jan Kowalski, dr hab., aktualne zatrudnienie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, dyscyplina nauki medyczne. Na prawo od wizytówki panel Inne profile. Przycisk Edytuj profile umożliwia dodanie linków do innych profilów w mediach społecznościowych, na przykład ORCID. Na ekranie oznaczono numerami kolejno: 
1. sekcje, które już są dostępne
2. sekcje, które będą dostępne później
3. rozwinięte menu konta z opcjami: Mój profil, Ustawienia konta, Wyloguj.

Wizytówka

W sekcji Wizytówka (4) udostępnione są Twoje dane (5):

  • imię i nazwisko
  • stopień naukowy
  • aktualne zatrudnienie
  • dyscyplina.

Sekcja Inne profile (6) to miejsce na linki do Twoich profilów na innych portalach naukowych i społecznościowych. Jeśli w systemie POL-on jest Twój numer konta ORCID, to będzie on również i tutaj. Dane aktualizujemy raz na dobę. Pozostałe linki dodasz samodzielnie.

Widok wizytówki w Moim profilu. Kolejno oznaczono numerami:
4. Pozycję Wizytówka w menu górnym.
5. Dane właściciela wizytówki.
6. Sekcję inne profile.
7. Przycisk Dodaj zdjęcie.
8. Przycisk Edytuj profile.

W sekcji Wizytówka możesz dodać swoje zdjęcie (7) oraz linki do innych profilów. Kliknij Edytuj profile (8), aby dodać linki do wskazanych portali. Jeśli chcesz wpisać link do innego portalu, odpowiednie pole znajdziesz na dole.

Ekran dodawania linków do innych profilów w mediach społecznościowych. Na początku pola na linki do najpopularniejszych portali, takich jak Google Schoral czy LinkedIn. Poniżej pola na linki z dowolnych portali.

Tak wygląda przykładowa Wizytówka po uzupełnieniu danych:

Widok wizytówki z dodanym zdjęciem i linkami do profili na innych portalach społecznościowych.

Zmiana nazwiska

Twoje dane pochodzą z systemu POL-on. Jeśli są w nich błędy, powinny zostać poprawione w systemie POL-on. Wyjątkowo, jeśli nie masz aktualnego zatrudnienia w instytucji nauki i szkolnictwa wyższego, możesz samodzielnie poprawić błąd w swoim nazwisku. W takiej sytuacji w sekcji Wizytówka zobaczysz opcję Zmień nazwisko (9).

Widok wizytówki jak poprzednio, z tym że wizytówka należy do kobiety. Przy zdjęciu pojawił się przycisk Zmień nazwisko.

Sekcja O mnie

W sekcji O mnie (10) możesz się przedstawić i wpisać własny tekst. Kliknij przycisk Dodaj informacje o sobie (11), aby wyświetlić pole na swój tekst. Możesz wpisać maksymalnie 4000 znaków.

Widok sekcji O mnie (oznaczona jest numerem 10). Tekst zachęcający do wpisania informacji o sobie. Opis można zmienić w dowolnej chwili. Poniżej przycisk Dodaj Informacje o sobie (oznaczony numerem 11) i okno do edycji wpisywanego tekstu. Można tu wpisać tekst o długości 400 tysięcy znaków.

Zatrudnienie

Dane o zatrudnieniu (12), zarówno obecne, jak i historyczne, pochodzą z systemu POL-on. Widzisz błąd w tych danych? Sprawdź, jak go zgłosić.

Widok sekcji zatrudnienie - oznaczono ją numerem 12. Pod nagłówkiem Zatrudnienie widać historię zatrudnienia: daty i nazwy instytucji. Pod nazwami adresy stron internetowych instytucji.

Sekcja Stopnie i tytuły

Stopnie i tytuły (13) również prezentują dane z systemu POL-on. Widzisz błąd w tych danych? Sprawdź, jak go zgłosić.

Widok sekcji Stopnie i tytuły na przykładowym profilu. Nagłówek sekcji i pozycję w menu oznaczono numerem 13.

Pozostałe sekcje

Portal Ludzie Nauki wciąż się rozwija, a wraz z nim będzie rozwijać się również Twój profil. Będziemy wzbogacać go o nowe dane z systemów nauki i szkolnictwa wyższego oraz nowe funkcje. Śledź naszą stronę główną – informujemy na niej o postępach naszych prac.

Autorstwo wykorzystanych zdjęć: Photogenia | Freepik