Słupsk/ Dr hab. inż. Zbigniew Osadowski ponownie wybrany na rektora Uniwersytetu Pomorskiego

Dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku został w środę wybrany przez Kolegium Elektorów na rektora uczelni. Będzie to dla niego trzecia czteroletnia kadencja na tym stanowisku.

Dr hab. inż. Osadowski w głosowaniu Kolegium Elektorów zdobył 125 głosów na 140 oddanych. Będzie to dla niego trzecia czteroletnia kadencja na stanowisku rektora słupskiej uczelni; rozpocznie się ona 1 września 2024 r.

„Z radością i z odpowiedzialnością przyjmuję decyzję elektorów o powierzeniu mi funkcji rektora Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku na kadencję 2024-2028. To dla mnie wielki honor i zobowiązanie do dalszej ciężkiej pracy na rzecz rozwoju naszej Alma Mater. Dziękuję wszystkim członkom społeczności akademickiej za zaufanie” – powiedział cytowany w komunikacie dr hab. inż. Osadowski.

Zapewnił, że będzie dążył do tego, aby uczelnia „była nowoczesnym i otwartym miejscem pracy i nauki, które stwarza najlepsze warunki rozwoju dla pracowników badawczo-dydaktycznych, administracji oraz przede wszystkim dla studentów i doktorantów”.

Dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. Uniwersytetu Pomorskiego (UP), jak podała uczelnia, był jedynym kandydatem na rektora uczelni na kadencję 2024-2028. Jego kandydaturę zgłosiła Rada Uczelni, a także Kolegium Elektorów. Senat UP jednogłośnie ocenił ją pozytywnie.

Rektor UP jest autorem ponad 120 artykułów naukowych, w tym w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym. Ponadto jest autorem i współautorem pięciu książek oraz 30 rozdziałów monografii. Swoje prace publikuje w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Brał udział w 10 projektach badawczych. Jest wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji do spraw Ocen Odziaływania na Środowisko przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz członkiem Rady Naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie”.

W 2012 r. został prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy Akademii Pomorskiej w Słupsku. Od 2016 r. pełni funkcję rektora uczelni, która pod jego kierunkiem, w 2023 r., stała się Uniwersytetem Pomorskim.

Wykształcenie wyższe uzyskał w 1996 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, na kierunku inżynierskim ochrona środowiska. W 2000 r. na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskał stopień doktora nauk biologicznych, a 10 lat później – stopnień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. (PAP)

Nauka w Polsce, Inga Domurat