Prof. Wiesław Czołpiński nowym rektorem elektem Akademii Teatralnej w Warszawie

Prof. Wiesław Czołpiński został rektorem elektem Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie na kadencję 2024 – 2028 – poinformowała w poniedziałek warszawska Akademia Teatralna.

W przesłanym PAP komunikacie przekazano, że wybory odbyły się 24 marca w Warszawie. Wiesława Czołpińskiego poparło 44 spośród 65 elektorów obecnych na posiedzeniu elekcyjnym.

Prof. dr hab. Wiesław Czołpiński jest aktorem, reżyserem, pedagogiem i wieloletnim wykładowcą białostockiej Filii (wcześniej Wydział Sztuki Lalkarskiej) Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W komunikacie zaznaczono, że Czołpiński „wychował kilkuset aktorów lalkowych pracujących (także w roli dyrektorek i dyrektorów) w teatrach w całym kraju”. „To także, od ponad 35 lat, aktor jednego z wiodących teatrów lalkowych w Polsce – Białostockiego Teatru Lalek i jeden z filarów jego zespołu. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt ról teatralnych, które zapisały się w pamięci kilku pokoleń białostoczan. W swojej karierze teatralnej nie tylko występował na deskach teatru, ale i stawał po drugiej stronie, jako reżyser spektakli teatralnych” – napisano.

Od 2012 r. Wiesław Czołpiński pełni funkcję prorektora Akademii Teatralnej, wcześniej jako szef białostockiej Filii; obecnie jako prorektor odpowiedzialny za kształcenie i studentów oraz badania naukowe i ewaluację działalności naukowej. Podczas kadencji Wiesława Czołpińskiego jako prorektora odpowiedzialnego m.in. za ewaluację działalności naukowej, Akademia Teatralna w Warszawie otrzymała w 2022 r. w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne najwyższą kategorię naukową przyznawaną przez Ministra Edukacji i Nauki: kategorię A+.

„Jako ekspert uczestniczył w pracach licznych zespołów mających istotny wpływ na rozwój szkolnictwa artystycznego w Polsce w ostatnich latach. Od 2018 r. był członkiem zespołu ekspertów Regionalnej Inicjatywy Doskonałości przy MNiSW oraz MEiN. W latach 2017-2021 pracował w komisji ds. ewaluacji KRUA. Uczestniczył w tworzeniu nowego modułu osiągnięć artystycznych w POLON – przy współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji OPI pod egidą MNiSW” – napisano.

Wskazano także, że Wiesław Czołpiński jest propagatorem polskiej sztuki teatralnej w zakresie teatru lalek w obiegu międzynarodowym oraz współtwórcą pierwszego w Polsce kierunku „Technologia teatru lalek” w białostockiej filii Akademii Teatralnej, inicjującego profesjonalne i interdyscyplinarne kształcenie scenografów i technologów na potrzeby teatru lalek oraz teatru ożywionej formy.

W latach 2014-2018 kierował Międzynarodowym Festiwalem Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA, organizowanym co dwa lata przez białostocką Filię Akademii Teatralnej w Warszawie. „To największe tego typu wydarzenie w Europie i jedyny festiwal w Polsce, prezentujący szkoły lalkarskie z całego świata” – zaznaczono.

Czołpiński reprezentował Akademię Teatralną w międzynarodowych sieciach skupiających uczelnie artystyczne z całego świata: PLETA, WTEA, a także gremiach krajowych: KRASP, KRUA, KRUW, RID. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Złotego Krzyża Zasługi (2011) oraz Srebrnego Medalu Zasłużony Kulturze – Gloria Artis (2013). (PAP)

Autorka: Anna Kruszyńska