Prof. Grzegorz Królczyk przewodniczącym Rady ds. innowacji w szkolnictwie wyższym i nauce

Prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej, został wybrany na przewodniczącego Rady ds. innowacji w szkolnictwie wyższym i nauce – poinformowała w czwartek Anna Kułynycz, rzecznik uczelni.

Licząca 12 osób rada jest organem doradczym ministra nauki, a jej główne zadania to identyfikacja i analiza problemów w zakresie polityki innowacyjności w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

„Bardzo się cieszę, że moja praca została zauważona i nadal zamierzam działać dla dobra szkolnictwa wyższego naszego kraju. Za sprawy dotyczące innowacji i rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiada pani minister profesor Maria Mrówczyńska, a to gwarantuje bardzo dobrą i merytoryczną współpracę” – powiedział prof. Grzegorz Królczyk.

Do kompetencji rady należy m.in. przegląd i analiza rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie innowacji w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki; opracowywanie założeń o charakterze systemowym w zakresie polityki innowacyjności i proponowanie podstawowych kierunków działań w zakresie rozwoju innowacji w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, a także konsultowanie tych działań z podmiotami zewnętrznymi.

„To bardzo silny merytorycznie zespół. W skład zespołu wchodzą bardzo aktywne naukowo osoby, wszyscy są typowo operacyjnymi osobami, a większość pełniła na uczelniach funkcje z obszaru zarządzania nauką czy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Znamy problemy i widzimy szanse szkolnictwa wyższego; i wiemy, co należy zrobić dla rozwoju kraju” – zapowiada prof. Grzegorz Królczyk.

W informacji prasowej Politechnika Opolska przypomina, że prof. Grzegorz Królczyk jest członkiem elitarnej Akademii Inżynierskiej w Polsce, która skupia wybitnych twórców polskiej techniki, pracuje także w zespole doradczym programu Polska Metrologia, prezydium Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych w Polsce, a także w Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Według rankingu Research.com jest czwartym naukowcem w Polsce z najlepszym dorobkiem w obszarze inżynierii mechanicznej. (PAP)

Marek Szczepanik