Jak założyć konto?

Konto na portalu Ludzie Nauki może założyć każda osoba, która ma numer PESEL. Profil natomiast dostępny jest tylko dla osób pracujących naukowo. W tej chwili swój profil może zobaczyć tylko osoba, do której on należy. Nikt inny nie ma do niego dostępu.

Podczas pierwszego logowania do portalu Twoje konto utworzy się automatycznie:

1. Zaloguj się za pomocą login.gov.pl

2. Uzupełnij dane konta Modułu Centralnego Logowania (MCL)

3. Zaakceptuj regulamin portalu Ludzie Nauki

1. Zaloguj się za pomocą login.gov.pl

Wejdź na stronę główną portalu i kliknij Logowanie (1)

Strona główna portalu Ludzie Nauki z niebieskim przyciskiem Logowanie w prawym górnym rogu. Przycisk oznaczono numerem 1.

Przejdziesz do strony logowania. Pod listą dostępnych metod logowania (2) kliknij przycisk Zaloguj (3).

Ekran logowania do portalu Ludzie Nauki. Pod logotypem login.gov.pl wymienione metody logowania - oznaczono je numerem 2. Poniżej przycisk Zaloguj się oznaczony numerem 3. Pod przyciskiem tekst: Nie masz konta w portali Ludzie Nauki? Utworzymy je automatycznie.

Wybierz najwygodniejszą dla Ciebie metodę. Kliknij wybraną metodę (4). Logujesz się za pomocą usługi login.gov.pl, możesz więc wybrać:

Ekran wyboru metody logowania w usłudze login.gov.pl. Lista dostępnych metod oznaczona numerem 4.

2. Uzupełnij dane konta MCL

Po zalogowaniu zobaczysz stronę Uzupełnienie danych konta MCL:

Ekran z formularzem do uzupełnienia danych na koncie MCL. Pola do uzupełnienia: w-mail, imię, nazwisko. Poniżej przyciski Anuluj, Zatwierdź dane
Konto MCL (Moduł Centralnego Logowania) pozwala Ci logować się jednym loginem i hasłem do wybranych systemów nauki i szkolnictwa wyższego, takich jak na przykład Polska Bibliografia Naukowa czy Jednolity System Antyplagiatowy. W przyszłości będzie można logować się nim również do portalu Ludzie Nauki. Poznaj bliżej MCL.
Nie mam konta MCL

Jeśli nie masz konta MCL, zostanie ono dla Ciebie utworzone i połączone z usługą login.gov.pl. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1: Uzupełnij dane konta MCL

 • W wyświetlonym formularzu pole Nazwa użytkownika (5) zostanie uzupełnione automatycznie. Nie możesz zmienić tej nazwy. 
 • W pole E-mail (6) wpisz swój adres e-mail. Jeśli po wpisaniu adresu e-mail otrzymasz komunikat, że konto MCL o takim adresie już istnieje, postępuj zgodnie z informacjami z sekcji Mam już konto MCL.
 • Pola Imię Nazwisko (7) są uzupełnione na podstawie Twoich danych z usługi login.gov.pl i możesz je edytować.
 • Kliknij Zatwierdź dane (8).
Formularz konta MCL jak na poprzedniej ilustracji. Kolejno zaznaczono numerami: 
5. Pole z automatycznie uzupełnioną nazwą użytkownika.
6. Pole na adres e-mail.
7. Pola na imię i nazwisko.
8. Przycisk Zatwierdź dane.

Krok 2: Zaakceptuj regulamin usługi MCL

Zapoznaj się z regulaminem usługi MCL i go zaakceptuj.

Ekran zakładania konta Modułu Centralnego Logowania. Widać fragment Regulaminu tej usługi. Poniżej dwa przyciski: Odrzuć Akceptuj

Zobaczysz komunikat o wysłaniu na podany adres e-mail linku weryfikacyjnego.

Ekran zakładania konta MCL. Komunikat informuje o tym, że link weryfikacyjny został wysłany na adres e-mail podany w poprzednim kroku.

Krok 3: Odbierz maila. Potwierdź założenie konta MCL

Odbierz wiadomość z linkiem w ciągu godziny. Po tym czasie link traci ważność.

Po kliknięciu w link otrzymany mailem przejdziesz na stronę weryfikacji konta MCL. Wybierz Kliknij aby kontynuować (9). Czasami system może tu także wymagać ustalenia hasła.

Ekran Modułu Centralnego Logowania. W ramce komunikat z prośbą o potwierdzenie podanego adresu e-mail. Poniżej oznaczony numerem 9 przycisk Kliknij aby kontynuować.

Po aktywacji konta i ewentualnie ustaleniu hasła do MCL zobaczysz komunikat, który potwierdza założenie konta MCL.

Ekran Moduły Centralnego Logowania z komunikatem: Twój adres e-mail został zweryfikowany.
Mam już konto MCL

Jeśli masz już konto MCL, połączysz je teraz z usługą login.gov.pl. To konieczne, aby założyć konto w portalu Ludzie Nauki.

Krok 1: Uzupełnij dane konta MCL

 • W wyświetlonym formularzu pole Nazwa użytkownika (5) zostanie uzupełnione automatycznie. Nie można zmienić tej nazwy. 
 • W pole e-mail (6) wpisz swój adres e-mail, którego używasz do logowania do MCL
 • Pola Imię Nazwisko (7) są uzupełnione na podstawie Twoich danych z usługi login.gov.pl i można je edytować.
 • Kliknij Zatwierdź dane (8).
Ekran z formularzem do uzupełnienia danych na koncie MCL. Pole z nazwą użytkownika jest oznaczone numerem 5. Nie można go edytować. Pola: e-mail (oznaczone numerem 6), imię, nazwisko (oznaczone numerem 7). Poniżej przyciski Anuluj, Zatwierdź dane (oznaczony numerem 8).

Jeśli na podany przez Ciebie adres e-mail jest założone konto MCL otrzymasz komunikat (10), że użytkownik o podanym adresie e-mail już istnieje. Masz 2 możliwości:

 1. Jeśli chcesz poprawić dane w formularzu MCL, wybierz Powrót do uzupełnienia danych konta (11)
 2. Aby połączyć konta, wybierz Połącz istniejące konto MCL z login.gov.pl (12):
Ekran zakładania konta MCL. Komunikat informujący, że konto z podanym adresem e-mail już istnieje (oznaczony numerem 10). Poniżej dwa przyciski: Powrót do uzupełnienia danych konta (oznaczony numerem 11) oraz Połącz istniejące konto MCL z login.gov.pl (oznaczony numerem 12).

Zobaczysz komunikat o wysłaniu na podany adres e-mail linku weryfikacyjnego:

Ekran usługi MCL. Komunikat potwierdzający wysłanie e-maila z linkiem weryfikacyjnym oraz wskazówki, co zrobić, jeśli wiadomość e-mail nie dotarła.

Krok 2: Odbierz maila i potwierdź połączenie kont

Odbierz wiadomość z linkiem Potwierdź połączenie kont. Aby połączyć konto MCL z login.gov.pl, kliknij ten link w ciągu godziny. Po tym czasie link traci ważność. Po kliknięciu linku przejdziesz na stronę MCL z komunikatem o łączeniu kont. Potwierdź połączenie, klikając przycisk Kliknij aby kontynuować (13):

Ekran usługi MCL. Komunikat z prośbą o potwierdzenie połączenia kont. Poniżej przycisk Kliknij aby kontynuować oznaczony numerem 13.

Zobaczysz komunikat potwierdzający połączenie kont.

3. Zaakceptuj regulamin portalu Ludzie Nauki

Po założeniu konta MCL i połączeniu kont przejdziesz do akceptacji regulaminu portalu Ludzie Nauki. Pełna treść regulaminu dostępna jest pod wskazanym na ekranie linkiem (14).
Kliknij przycisk Akceptuję (15).

Ekran logowania do portalu Ludzie Nauki. Na niej oznaczony numerem 14 komunikat z linkiem do regulaminu: Zapoznaj się z Regulaminem usługi Ludzie Nauki. Poniżej informacja: Klikając przycisk Akceptuję, zgadzasz się na warunki świadczenia usługi zgodne z Regulaminem i potwierdzasz zapoznanie się z jego treścią.
Poniżej przycisk Akceptuję oznaczony numerem 15.

Przejdziesz do widoku swojego konta lub – jeśli nasz system zweryfikował Cię jako naukowca – do profilu, który prezentuje Twój dorobek naukowy.