Kto ma profil na portalu Ludzie Nauki?

Rysunek kobiety w masce. Kobieta ma uniesioną rękę w rękawiczce. Trzyma w niej menzurkę. Na stole przed kobietą stół z innymi menzurkami. Na pierwszym planie unosząca się w powietrzu rekonstrukcja łańcucha DNA. Za kobietą stoi mikroskop, a na ścianie wisi zegar.

Na portalu Ludzie Nauki profile mają wyłącznie naukowcy. Naukowiec według przyjętej przez nas definicji to:

 1. Osoba zatrudniona obecnie lub przeszłości jako:
  • pracownik naukowy
  • pracownik naukowo-dydaktyczny
  • pracownik badawczy
  • pracownik badawczo-dydaktyczny
  • pion badawczy
  • pracownik badawczo-techniczny lub inżynieryjno-techniczny, tylko w przypadku typu instytucji 'Inny instytut naukowy’.
 2. Pracownik powiązany z jakimkolwiek osiągnięciem naukowym z modułów projekty naukowe, patenty, osiągnięcia artystyczne, publikacje w systemie POL-on.
 3. Pracownik, który ma oświadczenie o zaliczeniu do liczby N.
 4. Osoby, które wszczęły postępowanie awansowe.
 5. Osoby ubiegające się o stopień doktora, które mają zarejestrowane w systemie POL-on przynajmniej jedno osiągnięcie naukowe.

Spełniasz powyższe kryteria, a mimo to nie widzisz swojego profilu po zalogowaniu do portalu Ludzie Nauki? Skontaktuj się z nami.

Dane, które są podstawą założenia profilu na portalu Ludzie Nauki, pochodzą z systemu POL-on. Dowiedz się więcej o swoich danych na profilu.

Podstawa prawna

Portal Ludzie Nauki prezentuje dane z systemu POL-on. Udostępniamy je na podstawie aktów prawnych, które nakładają na państwo obowiązek upowszechniania polskiej nauki:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U.2022.700)
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.2023.742)

Autorstwo grafiki: Medical illustrations by Storyset