Jak zmienić swoje dane w bazie Nauka Polska?

Choć Twoje dane stopniowo przenosimy do portalu Ludzie Nauki, nadal możesz je uzupełniać i aktualizować w bazie Nauka Polska.

Jak aktualizować dane

Masz 3 sposoby do wyboru:

Sposób 1: Za pomocą formularzy aktualizacji danych dostępnych w bazie.

Sposób 2: Przez aplikację SYNABA

  1. Pobierz aplikację SYNABA i zainstaluj ją na swoim komputerze – działa ona wyłącznie na systemie Windows.
  2. Wypełnij w niej odpowiednie formularze aktualnymi danymi.
  3. Przesłane przez Ciebie dane zweryfikuje nasz pracownik, a następnie wprowadzi je do bazy.

Sposób 3: Skontaktuj się z nami

Napisz do nas: aktualizacja@opi.org.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
al. Niepodległości 188b
00-608 Warszawa
tel.: +48 22 570 14 00
faks: +48 22 825 33 19
e-mail: opi@opi.org.pl

Krzysztof Wiliński
e-mail: krzysztof.wilinski@opi.org.pl

Wsparcie użytkowników
tel.: +48 22 212 53 46
tel.: +48 22 212 53 09

Kiedy usuniemy Twoje dane?

Zgodnie z prawem Twoje dane z bazy Nauka Polska możemy przechowywać tylko do 2028 roku. Kiedy przeniesiemy je już do portalu Ludzie Nauki, zobaczysz je po zalogowaniu na swoje konto i zdecydujesz, czy je opublikować. Jeśli tego nie zrobisz, w 2028 roku będziemy musieli je usunąć.

Podstawa prawna: Art 219 ust. 14 Ustawy z dnia 3 lipca 2018r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce