Jak skontaktować się z Helpdeskiem?

Skontaktuj się z naszym Helpdeskiem, jeśli:

 • potrzebujesz wsparcia technicznego,
 • chcesz zgłosić błąd w Moim profilu i nie możesz znaleźć właściwej instytucji,
 • masz uwagi lub pomysły na rozwój portalu lub swojego profilu.

Link do Heldpesku zawsze czeka na Ciebie w stopce portalu.

Po zalogowaniu do portalu Ludzie Nauki

Nie musisz logować się do Helpdesku. Kliknij link Helpdesku w stopce strony i dodaj zgłoszenie.

Przy pierwszych odwiedzinach system poprosi Cię o akceptację regulaminu. Możesz również ustalić hasło. Jeśli to zrobisz, system założy Ci konto, w którym będziesz mieć historię swoich zgłoszeń.

Przed zalogowaniem do portalu Ludzie Nauki

Kliknij link do helpdesku. Znajdziesz go w stopce. Przeniesiesz się do systemu Helpdesk (1).

Masz teraz 2 możliwości:

 1. Nie chcesz zakładać konta? Wybierz opcję Zaloguj przez e-mail (2).
 2. Chcesz mieć konto i dostęp do historii zgłoszeń? Wybierz opcję Utwórz konto (3).
Ekran logowania do Helpdesku. Numerami oznaczono: 1. Adres URL Helpdesku, 2. Przycisk Zaloguj przez email, 3. Utwórz konto.

Jeśli nie chcesz tworzyć konta

Wybierz przycisk Zaloguj przez email. Zobaczysz formularz logowania za pomocą adresu e-mail (4).

Ekran logowania do Heldpesku. Numerem 4 oznaczono pole Email.

Wpisz swój adres e-mail. Dostaniesz na niego wiadomość od zsunhelpdesk@opi.org.pl o tytule Logowanie do systemu zgłoszeń. W e-mailu będzie przycisk Przejdź do systemu (5). Kliknij go.

Widok skrzynki Gmaila. Otwarta wiadomość od systemu Helpdesku. W treści wiadomości oznaczono numerem 5 przycisk Przejdź do systemu.

W systemie zobaczysz okno z regulaminem. Zaakceptuj go.

W otwartym oknie treść regulaminu o tytule: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla usługi serwisu ZSUN Helpdesk.

System zada Ci pytanie, czy chcesz utworzyć hasło. Kliknij przycisk Anuluj. Jeśli ustalisz tu hasło, konto zostanie Ci założone.

Okno systemu Helpdesk. Pytanie: Czy chcesz utworzyć hasło do konta w systemie Helpdesk? Pod pytaniem pole na hasło i potwierdzeni hasła, opcja sprawdzenia hasła. Przyciski: Anuluj, OK

Dodaj nowe zgłoszenie przez Helpdesk

 1. Kliknij opcję Nowe zgłoszenie (8).
 2. Z listy wyboru System wybierz Ludzie Nauki (9).


 3. Wybierz charakter zgłoszenia: Techniczne (10)
 4. Wybierz Obszar (11). Masz do wyboru obszary, takie jak:
 • Administracja (konta, uprawnienia, logowanie)
 • Profil naukowca (dane znajdujące się w Profilu naukowca, działanie profilu).

Instytucja nadzorująca uzupełnia się automatycznie (12): Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Ekran systemu Helpdesk po zalogowaniu. Numery oznaczają kolejno:
10. Opcje Merytoryczne i Techniczne.
11. Obszar - listę wyboru.
12. Instytucję nadzorującą.

Wpisz tytuł i napisz swoje pytanie lub prośbę o wsparcie. Jeśli zgłaszasz błąd w danych na Moim profilu, napisz dokładnie, o jakie dane chodzi.

Ekran systemu Helpdesk po zalogowaniu. Widoczne pola do uzupełnienia: Temat i Opis. Pod spodem przyciski: Załącz pliki, Wyślij zgłoszenie.

Czekaj na odpowiedź. Dostaniesz ją:

 • e-mailem na adres podany przy logowaniu do Helpdesku – jeśli nie masz konta
 • na konto w Helpdesku – jeśli masz takie konto.